Undersøkelse - Oppsigelse

Da du nylig har avsluttet en eller flere tjenester hos MyWebhost, ønsker vi veldig gjerne at du tar deg tid til å besvare noen få spørsmål. Dette gjøres som en del av vår løpende oppfølging for å sikre best mulig service og kundetilfredshet.

Tilbakemeldingene som gis i dette skjema sendes til ledelsen i MyWebhost.

Takk for at du tar deg tid til å hjelpe oss og vi ønsker deg lykke til videre og håper du vil vurdere MyWebhost igjen i fremtiden.


Hvilke(n) tjeneste(r) ble avsluttet? Registrarforhold (domene)
Parkert domene
MyDNS
MyInfo - Infoside
MyWeb - Webhotell
Co-location
Partnerkonto
Ikke sikker eller Annet
Vennligst angi brukernavn, domenenavn e.l.
Hva er hovedårsaken til at du avslutter tjenesten(e)? Ikke lenger behov
Flytter til en billigere leverandør
Flytter til en leverandør med bedre tjenester
Ikke fornøyd med MyWebhost
Annet - vennligst spesifiser:
Kommer du til å vurdere MyWebhost for fremtidige behov? Helt sikkert
Sannsynligvis
Ikke sikker
Sannsynligvis ikke
Helt sikkert ikke
Kommer du til å anbefale MyWebhost til andre? Helt sikkert
Sannsynligvis
Ikke sikker
Sannsynligvis ikke
Helt sikkert ikke
Har du andre kommentarer eller forslag? (Spesifikke forslag på hvordan vi på en bedre måte kunne tilfredsstilt dine krav)