PHP-versjoner og moduler

PHP-versjonene og modulene i listen under er installert som standard på våre cPanel servere.

PHP-moduler tilgjengelig

Dersom du velger å benytte en annen PHP-versjon enn det som er angitt som standard, har du også muligheten til å velge hvilke PHP-moduler som er aktivert. Benytter du MultiPHP-grensesnittet for å velge PHP-versjon er det en forhåndsdefinert liste over moduler som alltid er tilgjengelig. Benytter du CloudLinux sin PHP-Selector kan du selv aktivere/deaktivere moduler.

CloudLinux PHP-Selector

Oppdatert liste over PHP-moduler du kan velge blant er tilgjengelig på CloudLinux sine hjelpesider.

cPanel MultiPHP-moduler

PHP 5.3

PHP 5.4

PHP 5.5

PHP 5.6

PHP 7.0

PHP 7.1

PHP-moduler på servere ikke oppgradert til CloudLinux

Alle våre servere vil være oppgradert til CloudLinux innen utgangen av mai 2017
Om du har behov for en ekstra modul, kontakt oss for å undersøke muligheten for å få modulen installert.
Tilbake