Segregering av konto

For alle våre partnerkontoer tilbys muligheten for å segregere kontoens ressurser på flere servere. Hvor mange servere en konto kan fordeles på varierer basert på kontotypen.
Segregering av konto er en tilleggstjeneste for MyPartner

Fordeler med Segregering av konto

Om det f.eks skulle oppstå driftsproblemer på serveren hvor en partnerkonto hostes, vil segregering av konto gjøre at partnerkontoens ressurser fordeles på flere servere slik at ikke samtlige kunder blir berørt av eventuelle problemer.

Ved segrering blir en kontos ressurser fordels likt på det antall servere du som kunde velger å fordele partnerkontoen over. Det er et maks antall servere en konto kan fordeles på basert på hvilken partnerkonto du som kunde har.

Etablering av segregering

Om segregering bestilles ved opprettelse av partnerkonto er det ingen etableringsavgift. Om man også ved bestilling av segregering har så mye ledige ressurser på partnerkontoen at resterende ressurser kan fordeles til en eller flere nye severe og det ikke ønskes flytting av eksisterende kontoer, er det ingen etableringsavgift.

Ved etablering av segregering på eksisterende partnerkonto hvor flytting av kundekontoer er nødvendig vil en etableringsavgift påløpe per server man velger å segregere partnerkonton på.

Priser

  MyPartner1 MyPartner2 MyPartner3 MyPartner4
Mulig segregering 2 servere 2-3 servere 2-4 servere Ubegrenset
Etablering uten kontoflytting, per ekstra server 0,- 0,- 0,- 5.000,-
Etablering med kontoflytting, per ekstra server 990,- 1.980,- 2.490,- 8.400,-
Månedspris, per ekstra server 100,- 100,- 100,- 1.299,- *

* Dersom partneren har kraftigere server enn standard, vil også månedsprisen ved segregering være høyere


Tilbake