Personvernerklæring

Denne erklæringen forteller hvordan MyWebhost ANS samler inn og benytter informasjon om besøkende på mywebhost.no og myisp.no, samt data du registrerer om deg selv online eller offline i forbindelse med bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: MyWebhost ANS v/daglig leder Anders Bjørnerud
Databehandlere: MyWebhost ANS, Zendesk Inc, Nets Branch Norway, PayPal Inc, DNB, Dipper AS, Plivo Inc, Clickatell Inc, Facebook, Twitter, Visma Software AS, Axactor Norway AS, Andvord Grafisk AS, Alphabet Inc / Google, UNINETT NORID AS, RealTime Register B.V, OpenSRS Inc, NIC.AS, cPanel Inc, GeoTrust Inc, Comodo Security Solutions Inc, Trustware Holdings Inc
Oppdatert: 24.05.2018

Innsamling av personopplysninger

På generelt grunnlag kan du besøke MyWebhost sine nettsider anonymt uten å oppgi informasjon om deg selv som gjør at vi kan vite hvem du er. Våre servere vil imidlertid både internt og via Google Analytics samle informasjon om hvilke nettsider som er besøkt, hvilken nettside som var besøkt før du kom til en av våre websider, søkeord som ble benyttet for å nå våre sider, din IP-adresse, ditt operativsystem, din nettleser type, versjon og sprak, hvor lang tid du var på hver webside etc. Denne informasjonen benyttes til statistiske formal og for å forbedre våre websider og våre administrasjonstjenester.

For å kunne levere en av våre tjenester ber vi om at det oppgis personlig informasjon. Denne informasjonen må som et minimum inneholde navn eller firmanavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, epostadresser og telefonnummer. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne fakturere for de bestilte tjenestene og for å kunne spore tilbake til ansvarlig bruker for en tjeneste ved eventuelle tvister. Av sikkerhetsmessige hensyn blir IP-adressen benyttet under bestilling og ved administrasjon av våre tjenester lagret.

Ved et aktivt kundeforhold benytter vi også den personlige informasjonen til å kommunisere med deg. Dette ved nødvendige produktoppdateringer, fakturering, betalingsoppfølging, oppdatering av teknisk informasjon etc. Vi sender ikke ut reklame eller tilbud med mindre det er gitt eksplisitt samtykke i forkant om å motta slik informasjon.

MyWebhost er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester.

Ved å kjøpe og bruke våre produkter og tjenester bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen. Du aksepterer også at MyWebhost ANS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne erklæringen. Ved vesentlige endringer plikter vi å varsle kunden om endringen. Varsel om vesentlige endringer sendes på epost til den epostadressen som er registrert på kundeforholdet.

MyWebhost ANS er behandlingsansvarlig for håndtering av personopplysninger som samles inn gjennom våre tjenester, samt alle tekniske tjenester som berører bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester. Det betyr at vi følger personopplysningsloven og EUs personvernsforordning GDPR, og gjør at vi må definere formålene med behandling av personopplysninger. Vi henter inn personopplysninger for å kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre som følge av et kundeforhold, lover og regler, forskrifter eller avtaler med kunden. Behandling av personopplysningene vil til enhver tid skjer i tråd med gjeldende lov og forskrift. Personopplysninger blir aldri solgt til 3. part, men deler av personopplysningene kan utleveres til 3. part som en del av levering av tjenesten. Denne 3. part vil kun være underleverandører av MyWebhost ANS.

Tilgang til personopplysninger

Du kan til enhver tid se og redigere dine personopplysninger via vårt kundesystem. For å sikre tilgangen til dine personopplysninger må du angi et brukernavn og passord ved pålogging til vårt kundesystem. Du kan når du måtte ønske be om tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg. Ved eventuelle feil opplysninger er du i henhold til våre tjenestevilkår pliktet til å gi oss beskjed om å korrigere opplysningene.

Tilgjengeliggjøring av personopplysninger til tredjepart

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjepart med mindre dette er påkrevd av gjeldende lover og regler, f.eks via en rettslig kjennelse. Informasjonen vil også kunne gjøres tilgjengelig til myndighetsorganer med ansvar for å håndheve lovverket. Om du ønsker innsyn i de lagrede dataene, ta kontakt med vår kundeservice.

Oppbevaring, sletting og logging av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for å tilby tjenesten, eller i henhold til andre lover og forskrifter. Her vil f.eks regler i Regnskapsloven regulerer økonomisk informasjon, og regler i Foreldelsesloven regulerer hvor lenge vi lagrer informasjon om inngåtte avtaler.

Vi lagrer følgende informasjon ved bruk av våre tjenester:

Vi har omfattende rutiner for sletting og alle data blir slettet i våre registre når de ikke lenger er nødvendige for å levere tjenesten.

Når du sier opp en tjeneste hos oss vil personopplysninger, hovedsakelig kontaktinformasjon, fakturahistorikk, bestillingshistorikk og kopi av korrespondanse med vår kundeservice, blir lagret i den perioden som er pålagt oss for å beskytte juridiske rettigheter og lovmessige krav til dokumentasjon, som f.eks regnskapsdokumentasjon.

Hvilken type personopplysninger blir innsamlet?

Vi samler inn, lagrer og behandler følgende personopplysninger:

Lagring av sensitive personopplysninger

MyWebhost ANS lagrer ikke sensitive personopplysninger om våre kunder. Slike opplysninger er ikke er ikke nødvendig for leveranse av tjenesten. I de tilfeller vi ber om kopi av legitimasjon for å bekrefte identitet, ber vi om at du som kunde sensurerer personnummer eller annen sensitiv informasjon på identifikasjonen.

Sikkerhet rundt personopplysninger

Vi benytter forskjellige løsninger for sikkerhet i våre systemer. All overføring av personopplysninger skjer kryptert via HTTPS. Alle opplysninger på din konto er passordbeskyttet. Generell kontaktinformasjon om kundeforholdet er tilgjengelig via dedikerte brukerkontoer for personale på kundeservice. Tilgang til logger og annen informasjon lagret på våre serverer er kun tilgjengelig for autorisert teknisk personell.

Vi kan ikke garanterer for sikkerheten rundt opplysningene du sender oss, da ingen kan garantere for sikkerheten på internett. Vi tar imidlertid de naturlige forbehold vi kan ta rundt sikring og kryptering ved overføring av personopplysninger.

Skulle vi bli oppmerksomme på et brudd i ett av våre sikkerhetssystemer, vil kunden bli underrettet skriftlig via epost eller SMS. Dette skjer til den registrerte kontaktinformasjonen på kundeforholdet. Dette gjøres for at du som kunde skal kunne iverksette nødvendige tiltak. Ved å bruke våre tjenester samtykker du i at MyWebhost ANS kan ta kontakt med deg vedrørende sikkerhetsproblemer på din brukerkonto. Vi er også forpliktet til å varsle Datatilsynet om sikkerhetsbrudd innen 72 timer etter vi er gjort kjent med dette. Du som kunde ser selv ansvarlig for å iverksette og implementere sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, sikkert passord, sikker oppbevaring av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsprogramvare og alltid sørge for oppdaterte sikkerhetsoppdatering ved bruk av 3. partsprogramvare eller tillegg.

MyWebhost ANS er ikke ansvarlig for de opplysninger du som kunde velger å lagre ved hjelp av våre tjenester.

Cookies

For at våre online systemer skal fungere benytter vi cookies (informasjonskapsel) på våre nettsider. For mer informasjon om cookies, se http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel. Ved deaktivering av cookies vil ikke våre nettsider fungere slik de er ment og tilgang til våre administrasjonssystemer vil ikke være mulig.

Følgende cookies benyttes på mywebhost.no og myisp.no:

Normalt vil din nettleser tillate bruk av cookies på våre websider. Om du foretrekker støtter de fleste nettleser også muligheten til å skru av bruk av cookies. Når cookies er skrudd av vil ikke våre administrasjonssystemer fungere.

Tjenestevilkår

Ved bruk av våre tjenester enten online eller offline er du bundet av våre tjenestevilkår. Våre tjenestevilkår vil til enhver tid finnes i oppdatert form via link på denne siden.