Personvernerklæring

Denne erklæringen forteller hvordan MyWebhost ANS samler inn og benytter informasjon om besøkende på mywebhost.no og myisp.no, samt data du registrerer om deg selv online eller offline i forbindelse med bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: MyWebhost ANS
Databehandler: MyWebhost ANS, Zendesk Inc, LiveChat Inc, Samport Payment Services AB

MyWebhost er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester.

Informasjonen lagres på egne servere som eies og driftes av MyWebhost. Informasjon i forbindelse med epostkorrespondanse lagres på servere som er eiet og driftet av Zendesk Inc. Informasjon i forbindelse med chat med vår kundeservice lagres på servere som er eiet og driftet av LiveChat Inc. Ved betaling med kredittkort lagres dine kredittkortopplysninger hos vår leverandør Samport Payment Services AB som er PCI-sertifisert. Kredittkortinformasjon vil kun være tilgjengelig i maskert form ovenfor MyWebhost.

Cookies

For at våre online systemer skal fungere benytter vi cookies (informasjonskapsel) på våre nettsider. For mer informasjon om cookies, se http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel. Ved deaktivering av cookies vil ikke våre nettsider fungere slik de er ment og tilgang til våre administrasjonssystemer vil ikke være mulig.

Følgende cookies benyttes på mywebhost.no og myisp.no:

Normalt vil din nettleser tillate bruk av cookies på våre websider. Om du foretrekker støtter de fleste nettleser også muligheten til å skru av bruk av cookies. Når cookies er skrudd av vil ikke våre administrasjonssystemer fungere.

Innsamling av personopplysninger

På generelt grunnlag kan du besøke MyWebhost sine nettsider anonymt uten å oppgi informasjon om deg selv som gjør at vi kan vite hvem du er. Våre servere vil imidlertid både internt og via Google Analytics samle informasjon om hvilke nettsider som er besøkt, hvilken nettside som var besøkt før du kom til en av våre websider, søkeord som ble benyttet for å nå våre sider, din IP-adresse, ditt operativsystem, din nettleser type, versjon og sprak, hvor lang tid du var på hver webside etc. Denne informasjonen benyttes til statistiske formal og for å forbedre våre websider og våre administrasjonstjenester.

For å kunne levere en av våre tjenester ber vi om at det oppgis personlig informasjon. Denne informasjonen må som et minimum inneholde navn eller firmanavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, epostadresser og telefonnummer. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne fakturere for de bestilte tjenestene og for å kunne spore tilbake til ansvarlig bruker for en tjeneste ved eventuelle tvister. Av sikkerhetsmessige hensyn blir IP-adressen benyttet under bestilling og ved administrasjon av våre tjenester lagret.

Ved et aktivt kundeforhold benytter vi også den personlige informasjonen til å kommunisere med deg. Dette ved nødvendige produktoppdateringer, fakturering, betalingsoppfølging, tilbud, oppdatering av teknisk informasjon etc.

All innsamlet informasjon lagres og håndteres i henhold til gjengelde lover og regler.

Tilgang til personopplysninger

Du kan til enhver tid se og redigere dine personopplysninger via vårt kundesystem. For å sikre tilgangen til dine personopplysninger må du angi et brukernavn og passord ved pålogging til vårt kundesystem. Du kan når du måtte ønske be om tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg. Ved eventuelle feil opplysninger er du i henhold til våre tjenestevilkår pliktet til å gi oss beskjed om å korrigere opplysningene.

Tilgjengeliggjøring av personopplysninger til tredjepart

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjepart med mindre dette er påkrevd av gjeldende lover og regler, f.eks via en rettslig kjennelse. Informasjonen vil også kunne gjøres tilgjengelig til myndighetsorganer med ansvar for å håndheve lovverket.

Tjenestevilkår

Ved bruk av våre tjenester enten online eller offline er du bundet av våre tjenestevilkår. Våre tjenestevilkår vil til enhver tid finnes i oppdatert form via link på denne siden.